Poniższa mapa przedstawia rozmieszczenie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączonymi nieruchomościami w gminie Niedrzwica Duża. W celu zwiększenia czytelności mapy, nieruchomości są pogrupowane w klastry wskazujące liczbę przyłączonych nieruchomości na wskazanym obszarze. W celu wyświetlenia szczegółów na mapie należy wybrać lewym przyciskiem myszy dany klaster lub dany marker (ikona przedstawiającą dom - nieruchomość).

Poniżej znajduje się legenda mapy w postaci warstw wyświetlanych na mapie po zaznaczeniu i wciśnięciu przycisku "Pokaż".

W celu wyświetlenia bardziej szczegółowych informacji na temat danego odcinka kanalizacji należy wcisnąć lewy przycisk myszy nad wybraną strzałką określającą kierunek przyepływu.

Oczyszczalnia ścieków  -  Oczyszczalnia ścieków w Ostrowie Lubelskim
kanalizacja ciśnieniowa
kanalizacja grawitacyjna
przepompownia