W dniu 18.12.2019r uruchomiony został w ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostrów Lubelski” system TIK wspomagający zarządzanie gospodarką wodno-ściekową.