W dniu 18.12.2019r uruchomiony został w ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostrów Lubelski” system TIK wspomagający zarządzanie gospodarką wodno-ściekową.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe „Montech” Sp. z o.o. rozpoczęło prace przy realizacji drugiego etapu projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostrów Lubelski”